Omsteltijden verkorten (SMED) / Omsteltijdreductie met MyPlantFloor

Omsteltijden verkorten

- Realistische geplande omsteltijden
- Omsteltijdreductie
- Gemotiveerde medewerkers
- Slimmer plannen

Vraag demo aan

Omsteltijdverkorting

Omsteltijdreductie begint met juiste geplande omsteltijden

Omsteltijdverkorting

Het ombouwen van een lijn van het ene naar het andere product is één van de grootste OEE verliezen. Vanwege het grote aantal mogelijke overgangen is het ondoenlijk om vooraf voor elke productovergang omsteltijden vast te leggen. De functie voor omsteltijdreductie doet het op een meer dynamische manier, zij berekent geplande omsteltijden op basis van producteigenschappen en machinekeuze. Door de geplande tijd te presenteren als een countdown timer, die start bij de orderwissel en stopt zodra de eerste goeie producten worden geregistreerd, weet iedereen precies of en in hoeverre de ombouw binnen de gestelde tijd werd gehaald.

SMED inzetten voor omsteltijdreductie

SMED-lean - Omsteltijden verkorten-omsteltijdreductie

Anticiperen i.p.v. reageren

De omsteltijdreductie functie levert alle tools om omsteltijden zoveel mogelijk te beperken:

  • Omstelinstructie met tekst, foto’s en/of video’s
    afvinklijst ter controle (kwaliteitsdienst)

  • Vroegtijdige indicatie van het omstelmoment (technische dienst)

  • Vroegtijdige indicatie van de benodigde materialen en gereedschappen (logistieke dienst)

  • Knop voor aanvraag extra assistentie

Medewerkers kunnen alle reeds uitgevoerde voorbereidingen voor een ombouw al voortijdig aanduiden in de afvinklijst.

SMED Methode is een krachtige LEAN tool om omsteltijden in processen en machines te verkorten.

OEE-verbeteren - SMED-lean - Omsteltijden-verkorten - Omsteltijdreductie

Onderhoud van de geplande omsteltijden

Dankzij bewustwording, aanpassing van machine, training en/of betere afstemming zal het verlies als gevolg van omstellen, drastisch verminderen. Iets wat duidelijk tot uiting komt in het overzichtsrapport van omsteltijden. Met handige tools kun je eenvoudig de basisgegevens voor de berekening van de geplande omsteltijden aanpassen. Dit continu proces heeft als resultaat dat de geplande omsteltijden altijd overeenkomen met de werkelijkheid.

Productiesoftware_Productiesysteem

Gemotiveerde medewerkers

Geplande omsteltijden vallen voor de productiemedewerkers in de categorie geplande stilstanden en is dus voor hen niet van invloed op het OEE-resultaat. Uitloop op de geplande omsteltijden daarentegen wel.

Dit is met name belangrijk voor de betrokkenheid en motivatie van de medewerkers bij het OEE verbeteren. Dankzij de omstel functie is het bij veelvuldig of langdurig omstellen voor operators nog altijd mogelijk om een OEE-score van 100% te behalen!

Productiesoftware_Productieplanning_Omsteltijden_verkorten_met_de_SMED-methode

Optimalisatie van de ordervolgorde door geplande omsteltijdsduur

De berekende geplande omsteltijden vormen tevens een belangrijke input voor het grafisch planbord die de geplande omsteltijden meerekent in de doorlooptijd van een productieorder. Door in de plantafel de volgorde van productieorders te wijzigen kun je het totaal aan omsteltijden minimaliseren.

Er wordt op dit moment gewerkt aan functionaliteit die dit automatiseert, maar gezien het extreem grote aantal mogelijkheden is het lastig om snel door te kunnen rekenen.

Meer informatie over omsteltijdreductie

Gestructureerd optimalisatie slagen doorvoeren en de omsteltijden verkorten? Vraag onze experts gerust om meer info of vraag direct een demo aan en ervaar het zelf! Neem contact met ons op, bel naar +31 76 5156572 of stuur een e-mail naar info@agilitec.nl.

Vraag demo aan