Software om je Overall Equipment Effectiveness te berekenen en verbeteren

Overall Equipment Effectiveness

Wil je de Overall Equipment Effectiveness van je bedrijf graag berekenen en vooral verbeteren? Dan is de MyPlantFloor software echt iets voor jou. Onze software registreert de Overall Equipment Effectiveness van je bedrijf in realtime en stroomlijnt je productieprocessen, zodat je score op korte tijd enorm verbetert.

Vraag demo aan

De betekenis

Wat is Overall Equipment Effectiveness precies?

Overall Equipment Effectivenes betekenis

De Overall Equipment Effectiveness (OEE) is een gangbare Key Performance Indicator (KPI) in de industrie, gebruikt voor het meten van de output in verhouding tot de potentiële capaciteit van productieactiviteiten. Het is een manier om te berekenen wat de efficiency van een ‘het equipment’ is, dus van je assets (apparaten, machines) maar ook van mensen.

Overall Equipment Effectiveness wordt omschreven als de werkelijke hoeveelheid geproduceerde producten die voldoen aan de specificaties, in vergelijking met de theoretisch haalbare hoeveelheid gedurende een aangegeven periode, uitgedrukt als een percentage. Deze maatstaf is toepasbaar op elke individuele asset of elk proces, maar evenals op complete productielijnen.

Availability * Performance * Quality

OEE-Overall Equipment Effectivenes betekenis-en-berekenen

Hoe kun je de Overall Equipment Effectiveness berekenen?

Overall Equipment Effectiveness geeft de werkelijke productie-efficiency weer t.o.v. de maximale potentiële productie en wordt berekend door Beschikbaarheid (tijd), Prestatie (snelheid) en Kwaliteit (goede aantallen) te vermenigvuldigen. Beschikbaarheid (of availability) meet de werkelijke productietijd ten opzichte van de geplande tijd, Prestatie (of performance / efficiency) meet de mate van gebruik van de apparatuur en kwaliteit (of quality) geeft aan welk percentage van de uitvoer van goede kwaliteit is. De formule is als volgt:

OEE = Beschikbaarheid x Prestatie x Kwaliteit

Overall Equipment Effectiveness software

Operatorscherm_OEE_software_Overall-Equipment-Effectiveness-software

Wij helpen je om een hoge OEE te behalen

Hoe hoger de Overall Equipment Effectiveness score, hoe minder verliezen je hebt. Een hoge score hebben is dus dé sleutel tot een succesvol bedrijf. Onze OEE-software geeft je niet alleen een goed inzicht in wat er verbeterd moet worden, het helpt je ook heel concreet om deze pijnpunten aan te pakken en zo onnodige verliezen te elimineren. Zo behaal je reeds op korte tijd een grote productieverbetering. Combineer deze software met onze CMMS-software voor een optimaal resultaat.

Wil je meer weten over Overall Equipment Effectiveness? Klik dan hier.

Meer over Overall Equipment en Effectiveness

Veel gestelde vragen

Laten we eens verder ingaan op enkele veelgestelde vragen.

Hoe kun je de Overall Equipment Effectiveness berekenen?

De Overall Equipment Effectiveness wordt bepaald door het vermenigvuldigen van de beschikbaarheid (of availability), prestatie (of performance / efficiency) en kwaliteit (of quality). Dit wordt als volgt berekend: B/A x D/C x F/E, waarbij;
B = de werkelijke productietijd
A = de geplande productietijd
D = de werkelijke productiehoeveelheid
C = de theoretische productiehoeveelheid
F = de goede producten (exclusief afkeuringen)
E = de totale productie (inclusief afkeuringen)

Is het Overall equipment effectiveness of Overall equipment efficiency?

Is het verkeerd om OEE ‘Overall Equipment Efficiency’ te noemen? Het is fundamenteel verkeerd om OEE ‘Overall Equipment Efficiency’ te noemen, omdat efficiency betrekking heeft op de inputkant van het proces, terwijl de effectiviteit (die de OEE meet) betrekking heeft op de outputkant.

Wat is het verschil tussen OEE en OAE?

OEE en OAE zijn beide prestatie-indicatoren in productie, maar meten verschillende aspecten:

OEE (Overall Equipment Effectiveness): Richt zich op de efficiency van de apparatuur, gemeten aan de hand van beschikbaarheid, prestatie en kwaliteit. Het vergelijkt de werkelijke output met de maximale theoretische output.

OAE (Overall Asset Effectiveness): De indicator voor de Overall Asset Effectiveness (OAE) is gebaseerd op de OEE-methode. Het is alleen breder dan OEE, het beoordeelt de effectiviteit van alle bedrijfsmiddelen, inclusief mensen, materialen en systemen, in het productieproces. Het omvat bijvoorbeeld personeelsefficiency, grondstoffenverbruik en systeemprestaties.

Ook uw efficiency verbeteren?

Heb je interesse in MyPlantFloor om je Overall Equipment Effectiveness te berekenen en te verbeteren? Neem dan snel contact met Agilitec uit Breda via info@agilitec.nl of via +31 76 5156572. Wij geven je dan zo snel mogelijk een antwoord op al je vragen. Bij ons reken je niet alleen op de beste softwareoplossingen, maar ook op de beste service.

OEE-software