Wat is Six Sigma? Beter bedrijfsresultaat - MyPlantFloor

Six Sigma

Six Sigma is een verbetermethodiek die wereldwijd wordt toegepast en een duurzame verbetering ten aanzien van het bedrijfsresultaat oplevert. De focus ligt op de klant, want wat vindt deze nu echt belangrijk? De aanpak leidt op termijn tot een kostenbesparing, een hogere klanttevredenheid en een doorlooptijdverkorting. Een aanpak waarbij wordt geïnvesteerd in medewerkers en hun kennis en kunde.

Vraag demo aan

Wat is Six Sigma?

Six Sigma voor een concreet resultaat

Lean six sigma

Op gestructureerde wijze kan met Six Sigma de organisatie worden verbeterd. De implementatie leidt tot concrete en meetbare resultaten. De verbetermethode is bij veel organisaties populair. De reden hiervoor is dat het een effectieve methodiek is om tot lagere operationele kosten, een grotere klanttevredenheid en een hogere winst te komen. Want niet alleen ligt de focus op klanttevredenheid, ook het genereren van financiële resultaten staat bij Six Sigma centraal.

Voordelen van Six Sigma

Productiesoftware_Productiesysteem_OEE_software_voor_productie

MyPlantFloor registreert, voorkomt en geeft inzicht in productieverliezen

MyPlantFloor is een configureerbaar softwareproduct dat productieverliezen automatisch registreert, zichtbaar maakt en voorkomt. Hierdoor verbetert de OEE (Overall Equipment Effectiveness). De combinatie van een moderne technologie en slimme functionaliteiten staat garant voor:

· meer betrokkenheid
· maximaal (realtime) inzicht vanuit uiteenlopende invalshoeken
· geringe implementatietijd
· maximale motivatie van de mensen om verlies te voorkomen

OEE_software_Productiesoftware_Betaalbaar_Icoon

Verbeterd bedrijfsresultaat

Processen kunnen worden verbeterd. Dit zorgt voor een direct bijdrage aan het bedrijfsresultaat. Six Sigma is een middel om een bepaald doel te bereiken, maar geen doel op zich. Het bedrijfsresultaat kan worden verbeterd door het creëren van klantwaarde.

Icon

Dé basis voor kwaliteitsverbetering

Medewerkers worden opgeleid zodat ze in staat zijn om processen te beheersen en te verbeteren. Het management en het bestuur worden actief in het proces betrokken.

OEE_software_Productiesoftware_Up_to_date_Icoon

Verbeterde doorlooptijd

Waar loopt het precies mis? Waar binnen processen vindt verspilling plaats? Met Six Sigma wordt er een antwoord gegeven op deze en andere vragen. Antwoorden die problemen op gebied van tal van processen en procedures oplossen.

OEE_software_en_productiesoftware_Innovatief_Icoon

Leer verbeteren

Organisaties leren hoe ze zichzelf kunnen verbeteren. Door te focussen op toegevoegde waarde, wordt de klant centraal gezet. Door aan de wensen van de klant te voldoen, wordt niet alleen de klanttevredenheid vergroot, ook worden organisaties uitgedaagd om hun diensten, producten en processen onder de loep te nemen en deze structureel te verbeteren.

Meer informatie

Wil je meer weten over Six Sigma? Klik dan hier. Meer weten over MyPlantFloor in relatie tot Six Sigma? Neem dan contact met ons op. Ook als je een demonstratie wil van MyPlantFloor, laat het weten. Bel naar +31 76 5156572 of e-mail via info@agilitec.nl.

Productiemanagement