Omsteltijdreductie (SMED) / Omsteltijden verkorten met MyPlantFloor

Omsteltijd­reductie

Realistische geplande omsteltijden
Omsteltijden verkorten
Gemotiveerde medewerkers
Slimmer plannen

Vraag demo aan

Reduceer de omsteltijden van processen en machines

Omsteltijden reduceren

Omsteltijdverkorting

Het ombouwen van een productielijn van het ene naar het andere product vormt nog altijd één van de grootste OEE verliezen. De omsteltijdreductie module ondersteunt en versterkt het verbeterproces en dit maakt de module erg populair bij onze MyPlantFloor OEE klanten. 

De meest gebruikte techniek voor het afbouwen van omsteltijd is de SMED-methode (Single Minute Exchange of Die). SMED deelt het ombouwproces in interne handelingen (alleen uitvoerbaar als de machine niet produceert) en externe handelingen (uitvoerbaar met een nog draaiende machine).

Omsteltijd verbetering ontstaat door:

  • Interne handelingen zoveel mogelijk te veranderen naar externe handelingen

  • Resterende interne handelingen te optimaliseren 

In de omsteltijdreductie functie zijn alle mogelijke ombouw handelingen vastgelegd en voorzien van een geplande tijdsduur en eventueel een instructie (tekst plus beeldmateriaal). Op basis van producteigenschappen en machinekeuze bepaalt het systeem welke handelingen nodig zijn voor de betreffende omstelling.

SMED lean voordelen

Voordelen (Anticiperen i.p.v. reageren)

  • Voortijdige en exacte aanduiding van start en einde van de omstelperiode voor eventueel benodigde ondersteuning van technische dienst, logistiek en kwaliteit voorkomt onnodig wachten.

  • Presentatie van de resterende geplande omsteltijd en een duidelijke omstelinstructie voorzien van video en/of fotomateriaal zorgen voor meer inzicht en bewustzijn bij de deelnemers.

  • Opstart controlelijst, eventueel verplicht te ondertekenen door QC-medewerker, maakt dat de ombouwers niks vergeten. Externe handelingen kunnen reeds voor het wisselmoment aangevinkt worden.

  • Operator kan via user interface extra ondersteuning oproepen. Betreffende medewerkers ontvangen bericht via Whatsapp en/of e-mail.

  • Gemotiveerde medewerkers omdat verlies door geplande omsteltijd niet meetelt voor de persoonlijke OEE en je dus ondanks een aantal omstellingen nog altijd een goede OEE-score kunt behalen.

  • Met de omsteltijdreductie functie kun je nauwkeuriger plannen m.b.v. het grafisch planbord en is er de mogelijkheid tot optimale volgorde bepaling.

Onderhoud van de geplande omsteltijd per handeling

Dankzij bewustwording, aanpassing van de productielijn onderdelen, beter en beschikbaar gereedschap, training en/of betere afstemming zal het verlies als gevolg van omstellen, drastisch verminderen. Iets wat duidelijk tot uiting komt in het omsteltijd-overzichtsrapport. Het verbeterteam kan per (interne) handelingen stap voor stap elke tijdwinst op een eenvoudige manier verwerken.

Meer informatie over omsteltijdreductie

Gestructureerd optimalisatie slagen doorvoeren en de omsteltijden verkorten? Vraag onze experts gerust om meer info of vraag direct een demo aan en ervaar het zelf! Neem contact met ons op, bel naar +31 76 5156572 of stuur een e-mail naar info@agilitec.nl.

Vraag demo aan