Gebruik een OEE-dashboard om productiegegevens te visualiseren

Een OEE-dashboard gebruiken om OEE Overall Equipment Efficiency te analyseren

Een OEE-dashboard biedt gedetailleerd inzicht in Overall Equipment Efficiency (OEE) oftewel de effectiviteit van productiemachines. De waarde van een productiebedrijf hangt daar sterk van af. Minstens zo belangrijk is hoe goed een organisatie haar machines benut. Zonder OEE-data en productiegegevens van de machines goed te kennen, lopen bedrijven het risico terrein te verliezen in de uiterst competitieve productieomgeving.

Het berekenen, vastleggen en analyseren van de OEE Overall Equipment Efficiency stelt gebruikers in staat om beter te begrijpen hoe doeltreffend hun apparatuur wordt gebruikt. Dit is van groot belang gezien de aanzienlijke investeringen die gepaard gaan met apparaten en machines.

Een OEE-dashboard geeft niet alleen de OEE van een werkvloer in realtime weer, maar kan ook trends, patronen en verbeteringsmogelijkheden identificeren. Hierdoor krijgen fabrikanten de kans om de productie efficiency te verbeteren als onderdeel van hun voortdurende verbeteringsinitiatieven.

OEE-dashboard-Operatorscherm
Het OEE-dashboard toont de prestaties van machines ten opzichte van de vooraf gedefinieerde doelen.

Inhoudsopgave

Wat is OEE Overall Equipment Efficiency?

Overall Equipment Efficiency (OEE) is een cruciale maatstaf die aangeeft welk percentage van de productietijd daadwerkelijk effectief wordt benut. OEE-gegevens worden afgeleid uit statistieken over prestaties, kwaliteit en beschikbaarheid, waarna dynamische scores worden gegenereerd. Het berekenen gaat als volgt: beschikbaarheidsgraad x prestatiegraad x kwaliteitsgraad. De scores helpen fabrikanten om de algehele effectiviteit te beoordelen en productieprocessen te verbeteren.

OEE-Overall-Equipment-Efficiency
OEE Overall Equipment Efficiency = Beschikbaarheid * Prestatie * Kwaliteit

Door deze drie variabelen te verbeteren, maakt je je bedrijf niet alleen kosteneffectiever, maar ook efficiënter. Bovendien verschaffen deze gegevens inzichten die de besluitvorming binnen het bedrijf verbeteren.

Wat is een OEE-dashboard?

Een OEE-dashboard is een tool voor productierapportage die real-time Overall Equipment Efficiency scores weergeeft, zodat ze gemakkelijk en voor iedereen en altijd toegankelijk zijn op de werkvloer. Visuele OEE-dashboards worden gevuld met OEE-scores op basis van productiegegevens die zijn verzameld, gestandaardiseerd en in de juiste context bekeken.

Het OEE-dashboard van MyPlantFloor stelt eindgebruikers in staat om de voortgang van ploegendiensten bij te houden, gebieden met mindere machineprestaties te identificeren en de conditie van machines te monitoren. Hierbij wordt de machineprestatie vergeleken met vooraf gedefinieerde doelen.

Overall Equipment Efficiency wordt gedefinieerd als de tijd dat een productiemachine daadwerkelijk productief is. Het integreert drie eerdergenoemde meetgegevens om een score te genereren die de werkelijke productieve tijd van een machine weergeeft. Dit helpt operators, technici, managers en het hoger management om betere beslissingen te nemen voor optimale prestaties.

Het OEE-dashboard geeft gebruikers de mogelijkheid om diverse factoren te analyseren en te vergelijken per ploegendienst of machinetype. Men kan de operationele efficiëntie van meerdere machines onderzoeken, de effectiviteit tussen operators vergelijken of zelfs een overzicht op metaniveau van de hele fabriek bekijken.

OEE-Dashboard-overzicht-productie
Voorbeeld van een OEE-Dashboard; de visuele weergave van de gehele fabriek met OEE-percentage en status van elke machine

Het digitale productie dashboard staat het toe om handmatige gegevens in diverse contexten toe te voegen tijdens het gebruik. Daarnaast kunnen ze worden geïntegreerd met andere analytische dashboards om productiegegevens ernaast te leggen, wat resulteert in goed onderbouwde besluitvorming voor zowel op de werkvloer als ook bij het management.

5 Voordelen van het gebruik van OEE in productie

Er zijn veel voordelen verbonden aan het gebruik van OEE-data gegevens in de productie:

Efficiëntere processen

Vroeger werden in productie niet alle processen vooraf gepland; vaak ontwikkelden zich organisch naarmate het bedrijf groeide. Overall Equipment Efficiency helpt managers bij het bepalen van welke aspecten van het productieproces verbetering behoeven.

Overall Equipment Efficiency berekenen levert concrete gegevens op die dienen als basis voor het verbeteren en optimaliseren van processen. Het kan ook problemen in training of shiftoverdracht identificeren. Een andere relevante indicator kan helpen om de fabrieksindeling of de procedures voor het instellen en/of omschakelen te verbeteren.

Minder afval

OEE helpt bij het identificeren van kwaliteitsproblemen in de productie om verspilling te verminderen en de kwaliteit te verbeteren. Dit proces is vooral effectief wanneer inzichten in realtime worden gegenereerd.

Verspilling kan het gevolg zijn van falende kwaliteit, operatorprestaties en beschikbaarheidsverlies door machinestoring of een matige productieplanning. OEE-gegevens bieden inzicht in al deze gebieden, zodat strategieën om verspilling tegen te gaan op meerdere fronten door gegevens worden aangestuurd.

Minder machine downtime

Veel machine downtime is het gevolg van dagelijkse aanpassingen. Deze downtime vermindert de beschikbaarheid, een kritisch onderdeel van OEE-gegevens. De Overall Equipment Efficiency kan worden gebruikt om de gebruikelijke korte stops en machine downtime in een productieproces te verminderen.

De inzichten helpen fabrikanten bij het identificeren van interventie van chokes of andere korte stops. Maar het helpt ze ook om te reageren op stationair draaien, of dat nu komt doordat de voorraad niet op tijd wordt aangevuld, of doordat ze moeten wachten op bijvoorbeeld TD. Overall Effectiveness stellen managers in staat om dergelijke beschikbaarheidsverliezen te beperken.

Effectievere communicatie en betere samenwerking

Overall Equipment Efficiency toont productieprestaties per shift, machine of afdeling en over de hele werkvloer. Het verwerken van real-time gegevens levert onpartijdige en zeer nauwkeurige OEE-gegevens op. Deze gegevens zorgen voor een betere communicatie tussen werknemers en managers, waardoor de samenwerking zal verbeteren en ze als team kunnen werken aan procesverbetering met behulp van één en dezelfde versie van de waarheid.

Daarnaast biedt Overall Equipment Efficiency inzichten die waardevol zijn voor verandermanagement, workflows, omstellen en goedkeuring van ontwerpwijzigingen. Bedrijven kunnen miscommunicatie verminderen door foutgevoelige handmatige documentatie te vervangen door geautomatiseerde workflows, digitale kwaliteitscontrole, online orderhandling van documentatie en diverse andere moderne oplossingen van het papierloos produceren.

OEE-Dashboard
Overall Equipment Efficiency per machine via een OEE-Dashboard

Verbeterde onderhoudsprestaties

Door gebruik te maken van gegevens uit de Overall Equipment Efficiency kunnen managers maintenance management implementeren die een positieve invloed hebben op de productiviteit. Deze strategie draagt bij aan een verbetering van de kwaliteit en vermindert verliezen in beschikbaarheid doordat machines meer uptime hebben. Daarnaast leidt het tot betere prestaties, aangezien service en reparaties efficiënter worden gecoördineerd en de gezondheid van de apparatuur wordt geoptimaliseerd.

Dit proces verandert ook de onderhoudsmentaliteit, verschuivend van "onderhoud als kostenpost" naar een benadering waarin onderhoud wordt beschouwd als een essentieel onderdeel van het productieproces. De gezondheid en het onderhoud van machines worden geïntegreerd in het streven naar het verbeteren van de effectiviteit van elke machine.

Los van bovenstaande toelichting kan het interessant zijn wanneer Overall Equipment Efficiency samengaat met een geïntegreerd CMMS software. Hoe mooi is het wanneer operators werkorders bijvoorbeeld via het productie dashboard zelf aanleggen? Of hoeveel efficiënter zou het zijn wanneer ze zelf alvast licht autonoom onderhoud zouden kunnen uitvoeren en registreren?

Wat kun je vastleggen en analyseren met een OEE-dashboard?

Een OEE-dashboard kan operators en managers helpen om hun prestaties in realtime te begrijpen. Het kan verschillende soorten gegevens bevatten om deze visualisatie te ondersteunen en context te bieden die werknemers helpt te beslissen welke actie ze moeten ondernemen en waarom.

Gegevens die worden vastgelegd en geanalyseerd in een OEE-dashboard zijn onder andere:

Waarom zou je Overall Equipment Efficiency visueel maken?

Het gebruik van OEE-dashboards is essentieel om productieverliezen, vertragingen en menselijke fouten te verminderen en ervoor te zorgen dat machines optimaal worden benut om productiedoelen te bereiken. Om de Overall Equipment Efficiency beter vast te leggen, registreert een productie dashboard zoals MyPlantFloor gegevens direct vanuit de machinebesturing. Hierdoor zijn de productiegegevens realtime, nauwkeurig en gestandaardiseerd voor alle machinemerken en modellen.

De verzamelde gegevens kunnen op intuïtieve OEE-dashboards worden weergegeven. De software erachter zal de Overall Equipment Efficiency geautomatiseerd berekenen en prestaties kunnen in realtime worden bekeken. Dit zorgt voor volledige zichtbaarheid van de werkvloer voor operators, managers en leidinggevenden.

Met de mogelijkheid om snel factoren zoals machine downtime, productie en andere variabelen te bekijken, kunnen gebruikers inzichten verkrijgen die van invloed zijn op kwaliteit en efficiëntie. Hierdoor kan direct actie worden ondernomen om problemen op te lossen of zelfs te voorkomen.

Er zijn verschillende manieren waarop een OEE-dashboard inzetbaar is:

Vergelijk Overall Equipment Efficiency gegevens over de tijd in een OEE-rapport

Met een OEE-dashboard kunnen bedrijven de Overall Equipment Efficiency in de tijd volgen. Diverse menselijke handelingen kunnen tijdens het bedienen van machines van invloed zijn op de kwaliteit, downtime en operationele efficiëntie. Het gebruik van OEE-dashboards en OEE-rapporten om prestaties in de tijd te volgen, betekent dat managers kunnen kijken naar verschillende details van OEE-data per uur, shift, dag, week of elk ander gewenst tijdsbestek.

Analyseren-en-verbeteren-van-Overall Equipment Effectiveness
OEE-rapport: OEE Overall Equipment Efficiency over de tijd bekijken en analyseren om downtime te begrijpen en te verminderen

Een lage Overall Equipment Efficiency op een van deze perioden kan managers helpen de redenen van de downtime te begrijpen, onderhoudsafdelingen beter aan te sturen en productieprocessen te optimaliseren om hun OEE te verbeteren. Omdat de productie enorm gecompliceerd is in elk productiebedrijf, kan de mogelijkheid om OEE-data grafisch of via een OEE-rapport te monitoren een groot verschil maken in het verbeteren van prestaties.

Vergelijk OEE-data met andere productiegegevens

Krachtige machine data platforms zoals MyPlantFloor maken het mogelijk om OEE-dashboards te gebruiken naast andere productie dashboards om inzichten te verwerken zoals prestaties, voorraad, energieverbruik en andere belangrijke productiegegevens. De geleverde inzichten zijn uiteraard veel nauwkeuriger dan handmatige meetgegevens.

Deze functionaliteit is ingebouwd in elke dashboard weergave en verbetert de besluitvorming van gebruikers. Gebruikers kunnen snel kiezen tussen een OEE-dashboard en/of elk ander productie dashboard. Ze kunnen ook inzoomen op een gedetailleerde weergave of uitzoomen naar een overzicht op hoog niveau van machinegroepen of de hele fabriek.

Dit kan handig zijn om kansrijke gebieden te ontdekken, zoals niet benutte machines, buitensporige downtime, knelpunten in productieprocessen of onnodig energiegebruik.

OEE-Dashboard-Productie-dashboard-en-Energie-monitoring
Bekijk de voordelen van een OEE-dashboard om energie en/of andere productiegegevens naast de OEE-data te leggen

Diverse machineprestaties als doorzet, snelheid, voorsprong, prestatiegraad, kwaliteitsverlies worden weergegeven op alle meetgegevens om operators realtime op de hoogte te houden van de voortgang ten opzichte van vastgestelde doelen. Dit kan een gezonde concurrentie tussen operators stimuleren. De ongekende mogelijkheden van de productierapportage zorgen daarnaast voor verdere visuele aanwijzingen en geven daarnaast de OEE-data in real-time weer. Lees meer over de mogelijkheden om Overall Equipment Efficiency en productiegegevens te combineren met onderhoudsmanagement of electriciteitsmanagement.

Overall Equipment Efficiency met geïntegreerde papierloze orderadministratie software

Wanneer OEE-software naast OEE-meting ook nog geïntegreerd wordt met orderhandling is het voordeel helemaal compleet. Niet alleen bespaar je op papier en administratief werk en fouten maar het zorgt vooral voor flexibel aansturen van het productieproces.

Als je daarnaast van elke eerstvolgende order weet wanneer die gepland is levert dit directe productieverbetering op. Op elk moment van de dag zijn de teams van Onderhoud, Logistiek en Kwaliteit volledig op de hoogte van wat er van hen wordt verwacht. Dit leidt tot meer betrokkenheid en aanzienlijk minder onnodig wachten op de juiste grondstoffen en materialen, ondersteuning bij lijnomstelling, vrijgave van de lijn, vervanging van gereedschap, enzovoort.

OEE-data gebaseerd op handmatige productiegegevens

De dagen van handmatige tijdsbesteding analyses zijn al lang voorbij. Wanneer OEE-data in real-time worden verzameld, is het niet meer nodig om handmatig de doorlooptijden, omsteltijden en andere info vast te leggen.

Handmatige gegevens zijn ook veel foutgevoeliger, dus zelfs als de tijd zou worden vastgelegd, kan de reden verkeerd worden begrepen of vertekend zijn op basis van de perceptie van degene die het heeft vastgelegd. Door Overall Equipment Efficiency gegevens te registreren met behulp van sensoren en apparaten wordt de ballast van handmatige input aanzienlijk verminderd.

Downtime-Stilstand-registratie-via-OEE-Dashboard
Via het productie dashboard registreren operators stilstanden, volgen ze realtime OEE en vinden ze productiegegevens als BOM gegevens, verpakkingsinstructies, productfoto's enz.

Een productie dashboard als MyPlantFloor kan aan de hand van storingscodes uit de PLC de automatische stilstand registratie regelen. Die zorgt ervoor dat stilstanden (semi)automatisch verantwoord worden. Semiautomatisch betekent dat de storingsbron (machine in een lijn) wel automatisch wordt aangeduid maar dat de operator uiteindelijke alleen de oorzaak moet kiezen via een vooraf gedefinieerde stilstanden oorzaken lijst.

En hoe verbeter je de Overall Equipment Efficiency nu echt?

Er is een breed scala aan meet- en analysesystemen beschikbaar, waaronder TPM en Overall Equipment Efficiency. Maar het registreren en weergeven van de OEE-data via OEE-dashboards alleen zijn niet voldoende voor verbeteringen bij operationele efficiëntie.

Een OEE-dashboard integreren met een productie dashboard

MyPlantFloor is een krachtig systeem voor het verzamelen, standaardiseren en geautomatiseerd berekenen van de OEE Overall Equipment Efficiency. Het geeft productiemedewerkers de mogelijkheid om actie ondernemen op productiegegevens. MyPlantFloor kent ongekend veel out-of-the-box productierapportage en dashboards, zoals real-time OEE-dashboards. Deze dashboards zijn toegankelijk bij elke machine, zowel op de werkvloer als bij het management.

Deze realtime OEE-gegevens worden geanalyseerd om inzichten te verzamelen die direct kunnen worden gebruikt om actie te ondernemen.

Het systeem is flexibel, zodat leidinggevenden en operators op de fabrieksvloer tegelijkertijd toegang hebben tot dezelfde informatie. Het unieke van een productie dashboard als MyPlantFloor is dat de software de mogelijkheid kent om de OEE-data te integreren met verbruiks- en andere productiegegevens. Dit levert grote voordelen op. Dit betekent dat bedrijven de diverse dashboards kunnen gebruiken om zowel tactische als strategische beslissingen te nemen, waarbij iedereen met één versie van de waarheid werkt. Wil je de Overall Equipment Efficiency van je bedrijf graag geautomatiseerd berekenen en vooral verbeteren? Ben je geïnteresseerd in meer informatie over dit systeem. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of om een demo aan te vragen.

Veel gestelde vragen

FAQ

Laten we eens verder ingaan op enkele veelgestelde vragen.

Wat is OEE Overall Equipment Efficiency en waarom is het belangrijk voor productiebedrijven?

OEE Overall Equipment Efficiency is een maatstaf die de effectiviteit van productiemachines meet. Het integreert drie belangrijke aspecten - beschikbaarheid, prestatie en kwaliteit - om de werkelijke productieve tijd van een machine weer te geven. Het is cruciaal voor productiebedrijven omdat het inzicht biedt in hoe goed machines worden benut en waar optimalisatie mogelijk is.

Hoe kun je OEE Overall Equipment Efficiency berekenen?

OEE Overall Equipment Efficiency wordt als volgt berekend:

OEE = (Goede producten x Ideale cyclustijd) / Geplande productietijd.
Beschikbaarheid = Werkelijke productietijd / Geplande productietijd.
Prestaties = (Ideale cyclustijd x Totaal aantal) / Werkelijke productietijd.
Kwaliteit = Goede producten / Totaal aantal.

OEE = Beschikbaarheid × Prestatie × Kwaliteit.

Hoe definieert Overall Equipment Efficiency de effectiviteit van productiemachines?

Overall Equipment Efficiency (OEE) wordt gedefinieerd als de tijd waarin een productiemachine daadwerkelijk productief is. Het integreert drie meetgegevens - beschikbaarheid, prestatie en kwaliteit - om een score te genereren die de werkelijke productieve tijd van een machine weergeeft.

Waarom is het gebruik van een OEE-dashboards belangrijk?

Een OEE-dashboard is cruciaal om vertragingen en menselijke fouten te verminderen, zodat machines optimaal worden benut om productiedoelen te bereiken. Ze bieden realtime, nauwkeurige en gestandaardiseerde productiegegevens.

Wat kan een OEE-dashboard bieden aan eindgebruikers?

Een OEE-dashboard stelt eindgebruikers in staat om ploegendienstvoortgang bij te houden, gebieden met mindere machineprestaties te identificeren en de conditie van machines te monitoren. Het vergelijkt machineprestaties met vooraf gedefinieerde doelen.

Wat voor productiegegevens kunnen worden vastgelegd en geanalyseerd in een OEE-dashboard?

Een OEE-dashboard verzamelt productiegegevens en OEE-data zoals totale bedrijfstijd, ideale cyclustijd, geplande productietijd, werkelijke productietijd, geplande tijd, goede producten, afkeur/rework en Total Effective Equipment Performance (TEEP).

Welke voordelen biedt het vergelijken van OEE-data naast andere productiegegevens?

Het integreren van OEE-dashboards met andere dashboards zoals prestaties en voorraad geeft nauwkeurigere inzichten. Dit verbetert de besluitvorming en maakt het mogelijk om kansrijke gebieden te ontdekken, zoals onbenutte machines of knelpunten in productieprocessen. Oneindig veel rapporten bieden verdere visuele aanwijzingen en tonen OEE-data in real-time, wat productiegegevens combineert met maintenance management of energie monitoring.

Wat is TEEP (Total Effective Equipment Performance)?

Total Equipment Effectiveness Performance (TEEP) is een prestatie-indicator die bedrijven gebruiken om de werkelijke productiecapaciteit te meten. TEEP maakt gebruik van de volledige kalenderbeschikbaarheid, wat betekent dat het 365 dagen per jaar, 7 dagen per week, 24 uur per dag omvat. TEEP houdt rekening met zowel machineuitval (gemeten via OEE) maar ook met geplande verliezen (gemeten via gebruik). Hierdoor krijgen werkgevers inzicht in het volledige potentieel van de fabriek op basis van de huidige apparatuur en kunnen ze beoordelen hoeveel van die tijd effectief wordt benut.

Wat is OEE-TEEP (Total Effective Equipment Performance)?

Total Equipment Effectiveness Performance (OEE-TEEP) is een prestatie-indicator die bedrijven gebruiken om de werkelijke productiecapaciteit te meten. OEE-TEEP maakt gebruik van de volledige kalenderbeschikbaarheid, wat betekent dat het 365 dagen per jaar, 7 dagen per week, 24 uur per dag omvat. OEE-TEEP houdt rekening met zowel machineuitval (gemeten via OEE) maar ook met geplande verliezen (gemeten via gebruik). Hierdoor krijgen werkgevers inzicht in het volledige potentieel van de fabriek op basis van de huidige apparatuur en kunnen ze beoordelen hoeveel van die tijd effectief wordt benut.