Haal meer uit je OEE-berekening met MyPlantFloor

Een OEE-berekening maken; een essentiële stap in het verbeterproces

Een OEE-berekening maken is een essentiële stap in het verbeterproces. We duiken in onderstaand artikel in op hoe een goede berekening tot stand komt, ook aan de hand van een voorbeeld. Daarna vertellen we wat het belang is van nauwkeurige OEE-gegevens van hoge kwaliteit en de realtime-weergave ervan. Ontdek ten slotte hoe je met MyPlantFloor zoveel mogelijk data uit de machines haalt en laat software de berekening voor je doen, dit scheelt een hoop vervelend en foutgevoelig werk in Excel-spreadsheets.

Inhoudsopgave

Hoe maak je een goede OEE-berekening?

Een OEE-berekening wordt uitgedrukt in een bepaalde OEE-score. OEE staat voor "Overall Equipment Effectiveness" en betekent in feite “de werkelijke benuttingsgraad van machines”. Dit wordt gemeten als een percentage van 0 tot 100%. Met andere woorden, het is een indicator die aangeeft hoe efficiënt een bedrijf of afdeling haar productielijnen benut. Een OEE-berekening is dan het aantal goede producten over een tijdspanne gedeeld door het theoretisch mogelijke aantal producten over diezelfde tijdspanne.

Grafische weergave van OEE berekening
Grafische weergave van OEE berekening
De formule van een OEE-berekening is als volgt: beschikbaarheidspercentage * prestatiepercentage * kwaliteitspercentage.
M.a.w.: B/A * D/C * F/E.

Voorbeeld van een OEE-berekening

Aan de hand van een voorbeeld wordt bovenstaande theorie over een OEE-berekening wellicht duidelijker. De theoretische capaciteit (Name Plate Capacity) van een machine bedraagt 17 stuks per minuut. Gedurende een dienst van acht uur was de totale stilstandtijd 200 minuten. Binnen deze feitelijke productietijd zou de machine 280 keer 17, wat neerkomt op 4760 producten, hebben kunnen produceren. Echter, door een te lage snelheid werden uiteindelijk slechts 4100 producten geproduceerd. Van deze geproduceerde producten ondergingen 95 een herbewerking, terwijl er ook nog eens 10 werden afgekeurd. Dit resulteert uiteindelijk in een beschikbaarheidsgraad van (480-200)/480 = 58%, een prestatiegraad van 4100/4760 = 86%, en een kwaliteitsgraad van (4100-105)/4100 = 97%. In dit voorbeeld komt de OEE-berekening met behulp van deze factoren neer op 58% * 86% * 97% = 48%.

Hoewel dit op het eerste gezicht wellicht een zeer teleurstellend resultaat lijkt, is het in werkelijkheid geen zeldzaamheid in bedrijven zonder OEE-systeem. Er is dus aanzienlijk verbeterpotentieel dat benut kan worden bij verdere optimalisatie.

Test je eigen voorbeeld van een OEE-berekening met de Excel Calculator

Om je een handje te helpen om zelf eens te zien hoe een OEE-berekening tot stand komt met een bepaalde OEE-score bieden we onze eigen OEE-calculator template in Excel. Contact ons en vraag naar de Excel OEE-calculator template (gratis).

OEE-berekening: Geen doel maar een middel

Het verbeterpotentieel bij een OEE-berekening staat of valt wat ermee wordt gedaan. Dit wordt de verbetercultuur genoemd. Want de berekening van de OEE is één, het doorvoeren van verbeteringen is een tweede. Zolang dat niet wordt gedaan, verbetert de OEE niet.

Het belang van een nauwkeurige OEE-berekening en realtime-weergave

Het optimaliseren van processen begint met een grondig inzicht van de huidige situatie. Het verkrijgen van hoogwaardige realtime OEE-gegevens is daarbij van essentieel belang. Nauwkeurige gedetailleerde gegevens en een scherpe berekening liggen hieraan ten grondslag. Maar hoe maak je nu zo'n nauwkeurige OEE-berekening en wat kan je doen om dit (het liefst realtime en snel) inzichtelijk te maken? MyPlantFloor heeft hiervoor een multi-inzetbare tool ontwikkeld!

Hoge kwaliteit van OEE

MyPlantFloor komt ten opzichte van andere OEE-tools met een van de meest nauwkeurige OEE-waarde door gedetailleerde basisgegevens voor de OEE-berekening. Zo integreert het bijvoorbeeld naadloos met elke machine en zorgt voor volledig geautomatiseerde registratie van stilstand voorzien van alle details per stilstand. Geplande stilstanden, zoals omstellingen, pauzes en ongeplande diensten, worden automatisch herkend en gecategoriseerd. De overige verliezen worden met minimale inspanning door operators gedetailleerd geregistreerd. Dit resulteert in zuivere OEE-info voor de OEE-berekening, waarmee multidisciplinaire teams het verbeterproces vervolgens kunnen stimuleren.

Realtime weergave van machineprestaties en OEE-score

MyPlantFloor is in de basis een sterke tool voor elke geautomatiseerde OEE-berekening. Maar daarnaast kent het een volledig geïntegreerde papierloze orderadministratie via een standaard ERP-koppeling. Daarmee is iedereen op elk moment van de dag op de hoogte van machine statussen, lopende orders, voorraad en prestaties. Dit stimuleert niet alleen bewustzijn en betrokkenheid in het verbeterproces, maar ook de mogelijkheid om te anticiperen in plaats van te reageren.

Het belang van een nauwkeurige OEE-berekening en realtime weergave
Het belang van een nauwkeurige OEE-berekening en realtime weergave

Conclusie

Ben je op zoek naar een oplossing om je OEE-berekening en metingen te automatiseren? Een oplossing die je tot in detail alle informatie biedt voor verbetermethodes als TPM, SMED en Lean Manufacturing zonder dat het een extra belasting vormt voor de operators? Meer weten? Contact ons voor meer informatie of een vrijblijvende demo!

Neem afscheid van OEE-berekening met Excel! MyPlantFloor OEE-software combineert automatische verzameling en analyse van OEE-gegevens met realtime terugkoppeling van actuele productiegegevens. Het resultaat is betrouwbare data en een bijdrage aan de verbetercultuur. Het productiemanagementsysteem is toepasbaar in vrijwel alle industriële omgevingen en kan (op elk gewenst moment) optioneel worden uitgebreid met extra modules, denk aan ombouwtijdverbetering, grafisch plannen en onderhoudsbeheer.

Veel gestelde vragen

FAQ

Laten we eens verder ingaan op enkele veelgestelde vragen.

Hoe maak je een correcte OEE-berekening?

De OEE wordt berekend als het product van de beschikbaarheidsgraad, prestatiegraad en kwaliteitsgraad. De formule is B/A * D/C * F/E, waarbij B staat voor de werkelijke productietijd, A voor de geplande productietijd, D voor de werkelijke productiehoeveelheid, C voor de theoretische productiehoeveelheid, F voor de goede producten (excl afkeur), en E voor de geproduceerde producten (incl afkeur).

Kun je een voorbeeld geven van een OEE-berekening?

Zeker, bijvoorbeeld: beschikbaarheidsgraad = 58%, prestatiegraad = 86%, kwaliteitsgraad = 97%. De OEE-berekening is dan 58% * 86% * 97% = 48%.

Waarom is een nauwkeurige OEE-berekening belangrijk?

Een nauwkeurige OEE-berekening biedt inzicht in de werkelijke efficiëntie van productielijnen, waardoor optimalisatiemogelijkheden kunnen worden geïdentificeerd. Dit is cruciaal voor het verbeteren van processen.

Hoe helpt MyPlantFloor bij de OEE-berekening?

MyPlantFloor biedt een multi-inzetbare tool die gedetailleerde basisgegevens integreert voor een nauwkeurige OEE-berekening. Het automatiseert de registratie van stilstand en biedt realtime weergave van machineprestaties en OEE-score, wat bijdraagt aan een effectief verbeterproces.

Waarom zou je afscheid nemen van OEE-berekening met Excel?

Met de juiste software automatiseer en verbeter je het proces van de OEE-verbetering. Het biedt gedetailleerde informatie voor verbetermethodes, en draagt bij aan een verbetercultuur zonder extra belasting voor operators. Het vervangt handmatige Excel-berekeningen voor een efficiëntere aanpak.